019 391 3193 the@works25.com

 

Tetapan pemula:

1. Company Information (Maklumat Perniagaan)
2. General Settings (Tetapan Umum)
3. Device Settings (Tetapan Peranti)
4. Inventory
5. Price List (Senarai Harga):
6. Mini-Site

Kita sekarang berada di langkah 6: Mini Site

Mini Site

Tetapan ini adalah untuk ubah penampilan mini web atau mini site, serta isinya.

Kami akan lengkapkan panduan bertulis, sementara itu, sila tonton video di atas.