019 391 3193 the@works25.com

 

Tetapan pemula:

1. Company Information (Maklumat Perniagaan)
2. General Settings (Tetapan Umum)
3. Device Settings (Tetapan Peranti)
4. Inventory
5. Price List (Senarai Harga):
6. Mini-Site

Kita sekarang berada di langkah 5: Price List (Senarai Harga)

Senarai Harga – Price List

Tetapan ini adalah untuk harga jualan, dan pelbagai pilihan lain yang berkenaan dengan pembelian dan promosi item.

Kami akan lengkapkan panduan bertulis, sementara itu, sila tonton video di atas.