019 391 3193 the@works25.com

LHDN Mewajibkan Penggunaan e-Invois

Sumber: LHDN Apa itu e-Invois LHDN? e-Invois merupakan representasi dalam bentuk digital bagi transaksi yang dilaksanakan antara penjual dan pembeli. e-Invois menggantikan penggunaan dokumen kertas atau elektronik seperti dalam format PDF, JPEG, DOC dan lain-lain....