019 391 3193 the@works25.com

Jom Mula 6 – Mini Site

  Tetapan pemula: 1. Company Information (Maklumat Perniagaan) 2. General Settings (Tetapan Umum) 3. Device Settings (Tetapan Peranti) 4. Inventory 5. Price List (Senarai Harga): 6. Mini-Site Kita sekarang berada di langkah 6: Mini Site Mini Site Tetapan ini...

Jom Mula 5 – Senarai Harga

  Tetapan pemula: 1. Company Information (Maklumat Perniagaan) 2. General Settings (Tetapan Umum) 3. Device Settings (Tetapan Peranti) 4. Inventory 5. Price List (Senarai Harga): 6. Mini-Site Kita sekarang berada di langkah 5: Price List (Senarai Harga) Senarai...

Jom Mula 4 – Inventory

  Tetapan pemula: 1. Company Information (Maklumat Perniagaan) 2. General Settings (Tetapan Umum) 3. Device Settings (Tetapan Peranti) 4. Inventory 5. Price List (Senarai Harga): 6. Mini-Site Kita sekarang berada di langkah 4: Inventory PENGECUALIAN Jika anda...

Jom Mula 3 – Tetapan Peranti

  Tetapan pemula: 1. Company Information (Maklumat Perniagaan) 2. General Settings (Tetapan Umum) 3. Device Settings (Tetapan Peranti) 4. Inventory5. Price List (Senarai Harga):  6. Mini-Site Kita sekarang berada di langkah 3: Device Settings Tetapan Peranti...

Jom Mula 2 – Tetapan Umum

  Tetapan pemula: 1. Company Information (Maklumat Perniagaan) 2. General Settings (Tetapan Umum) 3. Device Settings (Tetapan Peranti) 4. Price List (Senarai Harga), atau: 5. Inventory 6. Mini-Site Kita sekarang berada di langkah 2: General Settings Tetapan Umum...

Jom Mula 1 – Maklumat Perniagaan

Terima kasih kerana menggunakan sistem Works25. Sila ikuti panduan ini sebagai langkah permulaan anda. Kita akan ikut langkah berikut untuk menetapkan sistem supaya selari dengan keperluan perniagaan anda:1. Company Information (Maklumat Perniagaan)2. General Settings...